Candle Care

För att ta hand om ditt ljus på bästa sätt, läs nedan!

  • Placera ljuset på en stabil uta, gärna med ett ljusfat under så att stearinet samlas upp.

  • Var uppmärksam på lågans storlek. Är lågan för stor när ljuset brinner ner riskerar ljuset att brunna ner ojämnt.

  • Alla ljus har olika brinntid, så se till att alltid hålla koll på ljuset. Men undvik att låta det brinna längre än 4h i sträck.

  • Håll ljuset oåtkomligt för barn och husdjur, så inga olyckor sker!

  • Lämna ALDRIG ett brinnande ljus utom uppsikt. Var säker på att ljuset är helt släckt när du lämnar rummet. Var alltid försiktig!

  • Förvara ljuset på en sval och torr plats fritt från andra brandfarliga föremål.